Ниигэм 17 sep 2021 75

​Анатолий Михаханов анха түрүүшынхиеэ түрэл Буряадтаа һунгаха

© фото: Анатолий Михахановай сүлжээ холбоонһоо

Буряад Уласай мэдээжэ сумо-барилдаашан Анатолий Михаханов анха түрүүшынхиеэ һунгалтада хабаадаха гэжэ «Вперёд» гэһэн сонин дуулгаба. Тамиршан Улаан-Үдэдэ эрхэтэнэй уялга дүүргэхэ.

- 16-тайдаа Япон гүрэн ошоо һэмби, тиимэһээ нэгэшье дахин һунгалтада хабаадажа үзөөгүйб. Мүнөө хүлгөөтэйшье, һонирхолтойшье байна, һунгалтада ошохоёо бэлдэнэб, - гэжэ Анатолий Михаханов хэлэһэн байна.

Фото: Анатолий Михахановай сүлжээ холбоонһоо