Ниигэм 9 feb 2023 546

Аэропорт нээгдэхэ

Байгалай эрьедэ оршоһон, эмтэй домтой аргаараа холо ойгуур суутай Горячинск курортдо, хэдэн жэлэй саада тээ хаагдаһан аэропорт һэльбэн шэнэлэгдээд, дахин ажаллажа эхилхэнь.

© фото: mypresentation.ru

Ород Уласай Засагай газарай шиидхэбэреэр Байгалай оршон тойронхи газар дээрэ һэльбэн шэнэлэлгын ажал ябуулагдаха. Энээн тухай зарлигта Ород Уласай Засагай газарай Юрэнхы сайд Михаил Мишустин гараа табиба.

Улаан-Үдэ-Турунтаево-Хурамхаан-Шэнэ Уоян гэһэн харгыгаар хойто зүг барин тэгүүлхэдээ, 160 модоной зайн үнгэрхэдэнь, Горячинск һуурин хүрэнэбди. Авто-унаагаар 2 сагай туршада ябажа хүрэхэ аргатайбди. Харин холо ойроһоо бууһан айлшад агаарай онгосоор үшөө түргэн хүрэхэ аргатай болохо. Байгал далайн эрьедэ оршоһон өөрын онсо уларилтай, домтой аршаантай амаралгын газарта Эхэ ороноймнай олон тоото нютагуудһаа хүн зон амархаяа ерэдэг байгаа. Тиин бэеэ аргалха зорилготой эрхэтэниие олошоруулха талаар ажал һүүлэй үедэ эршэтэйгээр ябуулагдана. 

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: mypresentation.ru