Спорт 21 sep 2020 219

​Буряадай түрүү барилдаашан Хальмаг Уласта ялас гэмэ амжалта туйлаба

© фото: ru24.net

Буряадай түрүү барилдаашан Цыбик Максаров Хальмаг Уласта «Бөк бәрлдән» турнирай алтан медальда хүртэбэ. «Бөк бәрлдән» хадаа хальмаг арадай барилдаан. Тэрэ буряадай «Бүхэ барилдаантай» адлишуу.  «Бөк бәрлдән» турнир Элиста хотодо Fight Nights Global 97 гэгшын хэмжээндэ эмхидхэгдээ. Энэ hонирхолтой хэмжээ ябуулга Хальмаг уласай байгуулагдаhаар 100 жэлэй ойн баярта зорюулагдаа гээд тэмдэглэлтэй.

Турнирта түрүү hуури эзэлхэ тулалдаанда Хальмагай Санджи Каруев, Монголой Сурен Мэндхуу, Буряадай Цыбик Максаров болон Тывагай Айдаш Сан Хоо гэгшэд хабаадаа. Түгэсхэлэй шатада манай уласай түлөөлэгшэ Цыбик Максаров Хальмагай Санджи Каруевтай уулзаа ( тэрэ бүhэтэ барилдаагаар дэлхэйн чемпион юм).  Максаров барилдажа эхилhэн сагhаа Каруевта барилдаха өөрын маяг харуулжа, «мэхэлжэ» шадаа.

Хальмаг Уласай байгуулагдаhаар 100 жэлэй ойн баярта Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хабаадалсаа гээд hануулнабди.

Фото: ru24.net