Спорт 22 jan 2021 158

​Буряадай санашан Алиса Жамбалова Лахти хотодо үнгэрхэ Дэлхэйн кубогта хабаадахагүй

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Буряадһаа гарбалтай тамиршан, Ородой Холбоото Уласай суглуулагдамал командын гэшүүн Алиса Жамбалова Финляндиин Лахти хотодо үнгэргэгдэхэ Дэлхэйн кубогай шатада хабаадахагүй. Нютагаймнай басаган коронавирусаар халдаһан байна.

- Алиса Жамбалова мүнөө Лахти хотын гостиницида хүнтэй харилсангүй байна. Бэеын тамирынь бараг, - гэжэ Ородой санаар урилдаанай федерациин дарга Елена Вяльбе дуулгаба.

Алиса гансаараа ниидэһэн байжа, командын бэшэ хүнүүд халдаагүй гэжэ тэрэ тэмдэглэбэ.

Январиин 23-24-эй үдэрнүүдтэ Лахти хотодо Дэлхэйн кубогай шата үнгэрхэ юм.

 

Фото: Буряад Уласай Засагай газар