Главная / Новости /Спорт / Самбо барилдаанай 80 жэлэй ой

Самбо барилдаанай 80 жэлэй ой

07-11-2018

Самбо болбол Ородой Холбоото Уласта зохёон байгуулагдаhан. Нэн түрүүн сэрэгшэд, дотоодын хэрэгүүдэй таһагуудай мэргэжэлтэд энээгээр бэеэ һоридог һэн. Харин 80 жэлэй саада тээ Совет гүрэндэ спортын зүйлнүүдэй нэгэн болоо. Энэ ушараар баяр ёһололой хэм­жээ ябуулганууд хаа-хаанагүй эмхидхэгдэнэ.

Буряадта самбо барилдаан 1964 онһоо хойшо хүгжэжэ эхилээ. Сергей Николаевич Харжеев түрүүшын сек­ци эмхидхэжэ, түүхэдэ ороо бэлэй. Мүн тэрэ гэһээр самбо барилдаан хүгжэлтын харгы замаар ябабашье, олон бэрхэшээлнүүдтэй дайралдаа.

Буряадай самбо барилдаанай ал­тан хаһа гээд, 2000 онуудай эхиие нэрлэмээр. Дайшалхы самбо барил­даагаар дэлхэйн хэдэн абарганууд урган гараа. Хоёр дахин дэлхэйн чемпионой нэрэ зэргэдэ Сергей До­ржитаров хүртөө. Баир Ванжилов гурба дахин дэлхэйн чемпионадта шалгаржа, бүри ехэ амжалта туйлаа. Удаань Баясхалан Эрдынеев, Дамба Раднаев, Баяр Омоктуев, Андрей Бу­дажапов болон Анна Щербакова гэг­шэд дэлхэйн чемпионадуудта абарга боложо тодороо.

- Мүнөө үедэ самбо барилдаагаар 1 мянга гаран хүн бэеэ һорино. Тэдэнэртэй 30-аад һоригшод хүдэлнэ. “Самбо - һургуулинуудта!” гэһэн бүхэроссиин түсэлдэ манай Буряад орон хабаадана. Энээниие Буряадай Толгойлогшо Алексей Самбуевич Цыденов дэмжэһэн байна. Түсэлдэ оролсоһон һуралсалай гуламта­нуудта барилдаанай хибэс абажа үгөөбди, - гэжэ самбо федерациин хүтэлбэрилэгшэ, Буряад Уласай Ара­дай Хуралай һунгамал Бадмадоржо Жигжитов хөөрэнэ.

Улаан-Үдэ хотын 17-дохи спор­тын һургуулиин захирал, Буряадай мэдээжэ һоригшо Тумэн Санжиевай хэлэһээр, 2018 ондо болоһон бүхы хэмжээ ябуулганууд самбо барил­даанай 80 жэлэй ойдо зорюулагдаа. Жэшээлбэл, үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ уласай мүрысөөн Анато­лий Сидоренкын мүнхэ дурасхаал­да үнгэргэгдөө. Эндэ 130 гаран хүн хабаадаһан байна.

Ноябриин 10-11-эй үдэрнүүдтэ уласай мүрысөөндэ мэдээжэ Сергей Доржитаровай шангуудта хүртэхын түлөө шанга тулалдаанууд болохоор хараалагдана.

Баярай хэмжээ ябуулганууд но­ябриин 15-16-ай үдэрнүүдтэ эмхидхэгдэхэ. ФСК-да ноябриин 15-да эдиршүүлэй дунда Буряад Уласай чемпионат болохо. Энэл үдэр дай­шалхы самбо барилдаагаар эрэшүүл тулалдаха.

Ноябриин 16-да Буряадай баг­шанарай колледждо баяр ёһололой тоглолто үнгэрхэ. Энэ хэмжээ ябуул­гада самбо барилдаанай ветеранууд, тамиршад, һоригшод уригдажа, бэ­лэг сэлэгүүдээр урмашуулагдаха.

Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ

Теги: самбо Тумэн Санжиев Буряад Улас Сергей Доржитаров Алексей Цыденов18:11

Иркутянка выиграла в отборном туре чемпионата по чтению вслух в Улан-Удэ 

17:26

​Дамбинима Самбуев: «Үбшэ аргалхаһаа һэргылһэниинь дээрэ» 

16:44

​«Инженерные каникулы» для школьников стартовали в детском технопарке Улан-Удэ 

16:23

​Лесной спецназ Бурятии готовится к новому пожароопасному сезону 

15:48

​Алдар Цыденжаповай мүнхэ дурасхаалда 

15:24

​Тариф за вывоз мусора установили в Бурятии 

14:56

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай Гүрэнэй зүблэлэй суглаанда хабаадана 

13:56

​Спортсменка из Бурятии стала чемпионкой России по армрестлингу 

13:18

​Үйлэдбэрилһэн эдеэгээ яагаад дэлгэрүүлхэб? 

11:58

​Информационный декадник по борьбе с туберкулёзом стартовал в Бурятии 

11:54

​Залуушуулай үүсхэлнүүд дэмжэгдэхэ 

11:23

​Конкурс грантов для молодежи стартовал в Бурятии 

10:54

​Поезд-выставку «Сирийский перелом» посетили 3 тысячи жителей Северобайкальска 

10:04

​Хашагай аюулта хаһа эхилэнхэй 

09:40

​Гиревики из Бурятии выступят на первенствах Европы и мира 

09:24

​Туберкулёзһоо һэргылхэ хэрэгтэй 

09:13

Татьяна Хамаганова: «…Я МУХОРШИБИРСКАЯ СЕМЕЙСКАЯ» 

08:45

Зурхай на ​26 марта, 21 лунный день 

08:25

Синоптики прогнозируют холодную и ветреную погоду в Бурятии сегодня, 26 марта 

Наши издания