Главная / Новости /Спорт / ​Түүхэтэ туйлалта

​Түүхэтэ туйлалта

15-05-2019

Жамсаран Цыдыпов (дундань) гроссмейстер болобо

Буряадай шатаршан Жамсаран Цыдыпов уласхоорондын гроссмейстер боложо шадаба. Саарһа дансануудаа суглуулжа, уласхоорондын шатарай федераци (ФИДЕ) эльгээжэ,үнэмшэлгэеэ хүлеэхэ сагыньерээ.

Буряад Уласаймнай гурбан тамиршан уласхоорондын гроссмейстер гэһэн үндэр нэрэ зэргэдэхүртэнхэй. Эдэ хэд бэ гэбэл, АнтонШомоев, Батор Самбуев болон ИннаИвахинова гэгшэд юм.

Уласхоорондын гроссмейстертэхүрэхын түлөө томо мүрысөөнүүдтэһайн дүнгүүдые харуулжа, тусхайгурбан очко абаха ёһотой. Эгээл хэрэгтэй гурбадахи очкогоо ЖамсаранЦыдыпов Ородой командна чемпионадта абаһан байна.

Ородой командна чемпионадай эгээл үндэр премьер-лигэдэБуряадай шатаршан Новосибирскэ можын “Сибирь” командынтүлөө наадаа. Гурбадахи хюлгэдээрэ Жамсаран абажа боломоор9 очкогой 6,5 абаад, өөрын хюлгэ дээрэ түрүүшын һуурида гараа. Мүрысөөнэй дүнгөөр “Сибирь” команда VII һуури эзэлһэн байна.

Һүүлэй хэдэн жэлдэ Жамсаран Цыдыповтэ Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал Валерий Доржиев ехэ туһа хүргэһэн байна. Тэрэнэй ашаар бэлигтэй шатаршан олон тоото томо мүрысөөнүүдтэ оролсожо, һанаһандаа хүрэбэ гээшэ.

Владимир БАРСКЫН гэрэл зураг

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Буряад Улас Ородой Холбоото Улас Новосибирскэ можо гроссмейстер шатар наадан17:34

​Скульптор за баранкой: улан-удэнец днём создаёт изящные скульптуры, а ночью подрабатывает таксистом 

16:10

​«Эх, вспомню молодость!»: медиа-персоны Бурятии провели прошлые выходные с лопатами в руках 

16:00

​Һойрой наадан 

15:15

​Главным праздником моего детства был Сурхарбан 

14:54

​Далайн амитадтай танилсагты 

14:31

​«Якутский Сурхарбан»: 180 тысяч участников и гостей 

14:18

​Яруунын багшанар яһала оролдоно 

13:47

​Посевная без опоздания: в Бурятии началась весенняя страда 

13:12

​Общественники обсудили ход реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Бурятии 

11:39

​Территория спорта: к 2024 году 55% населения Бурятии активно займутся физкультурой 

11:17

​Капремонт Гусиноозёрской детской школе искусств в Бурятии проведут капремонт за 4,1 млн рублей 

10:43

​Врачи Кяхтинской ЦРБ в Бурятии «сидят друг на друге» 

10:21

​«Добро пожаловать в Бурятию!»: в Сеуле состоялся бизнес-форум с участием делегации республики 

08:45

Зурхай на 24 мая, 21 лунный день 

08:25

Прохладная и ветреная погода сохраняется на территории Бурятии сегодня, 24 мая 

Наши издания