Главная / Новости /Общество / Байгша ондо Буряад уласта «Сурхарбаан» үнгэргэгдэхэгүй

Байгша ондо Буряад уласта «Сурхарбаан» үнгэргэгдэхэгүй

20-05-2020

Мүнөө жэл «Сурхарбаан» үнгэргэгдэхэгүй гэжэ Буряадай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар сайд Вячеслав Дамдинцурунов дуулгаба.

- Байгша ондо «Сурхарбаан» болон бусад олоной хабаадалгатай хэмжээ ябуулганууд зунай дүүрэтэр хоригдобо. Июниин hүүл багта заншалта ёhоор арадаймнай тон дуратай найр эмхидхэгдэхэ байгаа. Коронавирус үбшэнэй улам дэлгэрхэгүйнь тула энэ шиидхэбэри абтаа. Һаяын сагта байдал тэгшэрхэ гэжэ найданабди. Харин «Сурхарбаан» байгша ондо лаб үнгэргэгдэхэгүй, - гэжэ сайд тэмдэглэбэ.

Эрын гурбан нааданай маягаар хэр угһаа эмхидхэгдэжэ байһан «Сурхарбаан» гүрэнэй хэмжээндэ 1924 ондо, Буряад-Монголой АССР-эй байгуулагдаһаар нэгэ жэлэй гүйсэһэн ушарта дашарамдуулагдан, анха түрүүшынхиеэ үнгэргэгдөө һэн гэжэ һануулая.  Тэрэ гэһээр жэл бүри зарлагдажа, заншалта болоһон тус наада ондоогоор нэрлэхэ тухай һүүлэй үедэ асуудалнууд гарадаг болобошье, мүнөө дээрээ тодорхой шиидхэбэри абтаадүй гэжэ тэмдэглэлтэй.

Анна Огороднигой гэрэл зураг


Теги: СурхарбаанНаши издания