Соёл уралиг 24 may 2021 664

​Буряад театр экскурсида урина

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Х. Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын театр уласай ажаһуугшад болон харагшадые «Театрай оршон» гэһэн экскурсида урина. Дэлхэй дээрэ ори ганса Буряад театрай түүхэ болон мүнөө үеын байдал тухай харагшадта хөөрэхэ.

Уласай эгээл түрүүшын театрнуудай нэгэн болохо Буряад театраар харагшад ябахадаа, хүшэгэнь хэды шэгнүүртэйб, юугээр флорентийска мозаика хэгдэнхэйб, хэды саг соо фойе соохи панно хэгдээб г.м. болон бусад нюусанууд тайлбарилагдаха. Тиихэдэ тайзан болон тайзанай саанахи ажабайдалтай танилсаха арга олдохо. Экскурсида хабаадагшадта бэлэгүүдшье бэлдэгдэнхэй.

Театртай һонирхолтой танилсалга Буряадай арадай артистка Дарима Лубсанова болон Буряад театрай уран зохёолой таһагай мэргэжэлтэн Намжилма Цыденова үнгэргэхэ юм.

22-28-18 гэһэн утаһаар уридшалан бэшүүлжэ, 45-60 минутын туршада  театртай танилсажа болохо.

Наһанай хизаарлалта: 0+

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман