Соёл уралиг 17 feb 2022 632

Алексей Цыденов нэмэлтэ һуралсалай байшан хүрэбэ

Баргажанай хүүгэдэй уралигай hургуулиин байшан 100 жэлэй саада тээ баригдаhан юм.

© фото: Булат Бадмаев

Тиигэбэшье тэндэ хүүгэд нэмэлтэ hуралсалда ябана. Уралигай hургуули өөhэдын хатарай таhагтай, тоглолто эмхидхэхэ  томо актова заалтай. Гартаа дүйтэй үхибүүд робототехника шудална, багшанартаяа хамта робот хэжэ туршана. Үхибүүд нэмэлтэ хэшээлнүүдтэ ябажа,  һураһан үзэһэнөө Алeксей Самбуевич Цыденовта харуулаа, тодоор хөөрэжэ үгөө.

hаяхана болоһон  шалгалтын дүнгүүд  hургуулиин байшанай хуушаржа, заhабарилгада орохоор болоһые гэршэлээ. Буряад Уласай Толгойлогшо hургуулиин байшан соогуур ябажа хараа, хүмүүжүүлэгшэдэй ажалтайнь танилсаа.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Булат Бадмаев