Ниигэм 21 apr 2021 362

​Буряад Уласта ойн 7 түймэр усадхагдаба

© фото: РАЛХ

Үнгэрһэн сүүдхын туршада Буряад Уласай Зэдын, Захааминай, Байгал шадарай, Тарбагатайн аймагуудай болон Хяагтын аймагай баталан хамгаалгын яаманай мэдэлэй дэбисхэртэ ойн түймэрнүүд сарагдаа. Галда хайша хэрэгээр хандаһанһаа боложо, 62 га талмайда түймэр соробхилоо.

Түймэр саралганда ойн харуулшад, түймэр сарагшад-десантнигууд, ажаһуугүшад – дүн хамта 132 хүн хабаадаа. Түймэр саралгын 26 техникэ ашаглагдаа.  

Апрелиин 21-эй үглөөгүүр Буряад Уласай дэбисхэртэ түймэрэй гараһан тухай бүридхэгдөөгүй.

Буряад Уласта ойн түймэрэй аюултай хаһын онсо байдал соносхогдоо гээд һануулнабди. Ойн харуулшада түймэрэй аюулгүй байдал сахиха тухай ажаһуугшадта һануулна.

Ойн түймэрэй гарабал, 8 (3012) 20-44-44 гэһэн утаһаар дуулгаха хэрэгтэй.

Фото: РАЛХ