Спорт 28 may 2020 547

​Харгыhаа хашарангүйгөөр...

Ородой чемпионадай һүүлшын хоёр үдэртэ Буряадай тамиршад үшөө долоон медаль абажа шадаа. Мүрысөөнэй дүнгүүдээр манайхин бүхыдөө 14 медальда хүртөө.

Урдахи долоон хоногто ушуистнарайнгаа түрүүшын амжалтануудаар уншагшадаараа хубаалдаа һэмди. Уданшьегүй бүри һайн мэдээсэл абтаһан байна.

Шангай III һууринуудые Анна Леонова, Ренат Гаученов, Яна Зубкова болон Инга Пурбуева гэгшэд эзэлээ.

Түрүүшын үдэрнүүдтэ чемпион болоһон Марк Вахрамеев алтан медальһаа гадуур мүнгэн медальда хүртөө. Дэлхэйн болон Европын чемпион Анна Шатаева спортдо дуратайшуулые үшөө нэгэ алтан медаляар баярлуулаа. Анна энэ тулалдаануудта хоёр дахин түрүүлжэ гараа, нэгэ дахин хүрэл медальда хүртөө гээд хэлэхэ хэрэгтэй. Эдир тамиршан Амгалан Жигжитов 12-14 наһанай тамиршадай дунда тон ехэ амжалтануудые туйлаба гээшэ. Тэрэ хоёр дахин чемпион боложо тодороо. Амгаланай хэлэһээр, иимэ ехэ амжалта тэрэ үшөө туйлажа үзөөгүй байгаа. 2019 ондо бүхэроссиин һурагшадай Спартакиадада III һуури эзэлһэн юм. 

- Мүрысөөндэ хабаадахын түлөө хорёо соогоо тусхай талмай зохёогообди. Эрдэни Цыремпилович Наталья Ивановна хоёрой намайе буулгахадань, видеогоо Москва эльгээһэн байнаб. Юрын лэ газарта олон харагшадай урда мүрысэбэл, холо дээрэ байгаа гээд һанагдана. Харин гэртээ байхадаа, хэхэ юумэеэ хэдэн дахин шэнээр дабтажа буулгаха аргатайш, - гэжэ эдир тамиршан һонирхолтойгоор хөөрэнэ. 

Үшөө долоотойхон байгаад, Амгалан Жигжитов ушуда дурлажа, бэеэ һорижо эхилээ. Ехэ оролдосотойгоор һорилго гараһанайнгаал ашаар тэрэ чемпион болоо бшуу. Мүнөө Амгалан Зверосовхоздо ажаһуудаг юм. Саяан дээрэ оршодог 25-дахи һургуулида һурадаг. Аяар Восточный тосхон ошожо, бэеэ һоридог. Иимэ холын харгыда ябахаяа олохон үхибүүд арсаха аабза. Бэрхэшээлые бэрхэшээл гэнгүйгөөр, Амгалан урагшаал зүдхэжэ ябанал даа. 

Эдэ үдэрнүүдтэ баһал онлайн аргаар Европын чемпионат эмхидхэгдэнэ. Буряадаймнай тамиршад тэндэ заал һаа шалгархал байха. Бүхы баяртай мэдээсэлнүүдтэй хүндэтэ уншагшадаа танилсуулхабди. Хүлеэн байгаарайт!

Буряадай ушугай федерациин гэрэл зурагууд

Автор: Борис БАЛДАНОВ