Спорт 6 aug 2020 155

​“Байгалай толон” байгаа гү?

© фото: Борис БАЛДАНОВ

  - “Байгалай толон” гэһэн шатарай тулалдаан мэдээжэ юм. Үшөө Совет үедэ манай тулалдаануудта Сибириин болон Алас Дурна зүгэй мэдээжэ үндэр нэрэ зэргэтэй шатаршад хабаададаг байгаа. Бүхы тулалдаанууд Байгал далайн эрьедэ үнгэрэгшэ һэн. Теэд хорото үбшэнэй гүрэн доторной таража байхадань, онлайн аргаар мүрысөө эмхидхэхэ гэжэ шиидээб, - гэжэ тус мүрысөө эмхидхэгшэ Хаян Сандакович Гармажапов хөөрэнэ.

Онлайн мүрысөөндэ 50 гаран тамиршад хабаадаа. Буряадаймнай 9 аймагай, Эрхүү можын ба Үбэр Байгалай хизаарай түлөөлэгшэд оролсоо.

Гол тулалдаанда залуу тамиршад Эрдэм Хубукшанов, Влад Добшинов гэгшэд хоёр-хоёр дахин илалта туйлаһан байна. Тиимэһээ нэмэлтэ тоололгонуудай удаа 12 наһатай үхибүүдэй дунда блиц наадаар дэлхэйн чемпион Эрдэм Хубукшанов түрүүлжэ гараа. Гурбадахи һуури Влад Архинчеев эзэлээ.

Эхэнэрнүүдэй дунда Номина Дармаева чемпион болоо. Аха захатанай дунда 71-тэй Вадим Максимов нэгэдэхи һуурида гараа. Татьяна Имыхелова, Даши Дамбаев гэгшэд үхибүүдэй дунда шалгараа.

Эдэ үдэрнүүдтэ Хаян Гармажапов ээлжээтэ мүрысөө эмхидхэнэ. Физкультурнигуудай үдэртэ тулалдаанууд зорюулагдаха. Гол шангуудыень Хаян Сандакович өөрөө бэлэглэнэ. Юундэб гэхэдэ, тэрэ 40 жэлэй хугасаада хүүгэдэй һоригшоор хүдэлнэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Борис БАЛДАНОВ