Спорт 28 oct 2020 57

​«Саһан, сана – минии жаргал»

© фото: smartik.ru

Буряадай мэдээжэ тамиршан Алиса Жамбалова һорилго гарахаяа Италиин Валь Сеналес гэһэн амаралга-элүүржүүлгын газар ерээд байна. «Энэл даа минии жаргал - саһан, сана, һайн уларил», - гэһэн мэдээтэй гэрэл зурагаа тэрэ өөрынгөө хуудаһан дээрэ гаргаба. Октябрь һарын 28 хүрэтэр Алиса Маркус Крамерай ударидалга доро һорилго гараха түсэбтэй.

Мүнөө Алиса Жамбалова дэлхэйн эгээл эрхим санашан, 2017 ондо хоёр дахин дэлхэйн абарга болоһон, 2016-2017 онуудта Тур де Ски мүрысөө шүүһэн Сергей Устюгов болон бусад мэдээжэ тамиршадтай хамта һорилго хэнэ. Бэлэдхэл гаража байһан Россиин бүлэг тамиршадай тоодо Тюмень можын түлөөлэгшэд Евгений Белов Глеб Ретивых хоёр, Сахалинай можын Иван Кириллов, Нижегородско можын Артём Мальцев, Коми Уласай Юлия Ступак, Калугын можын Майя Якунина гэгшэд болоно. «Удаань ноябрь һарын эхеэр һорилгоёо Финлянди гүрэндэ үргэлжэлүүлхэбди», - гээд, Россиин Санаар урилдаанай федерациин мэргэжэлтэд мэдээсэбэ.

Үнгэрэгшэ жэлэй дүнгүүдээр Алиса дэлхэйн санаар урилдадаг тамиршадай дунда 35-дахи һуурида ябаһан юм. Жэлһээ жэлдэ Буряадай тамиршанай дүнгүүд улам улам дээшэлнэ гээд тэмдэглэлтэй.

Валь Сеналес гэжэ амаралгын газар жэлэй дүрбэн сагта санаар һорилго хэхэдэ, тааруу, зохид уларилтай юм. 35 модо утатай санын харгынууд саг үргэлжэ шэнэлэгдэжэ, заһагдажа байдаг. Тиимэһээ дэлхэйн олон гүрэнүүдэй тамиршад иишээ ерэжэ, һорилго хэдэг заншалтай.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: smartik.ru