Засаг түрэ 12 jan 2021 456

​Буряад Уласай Толгойлогшо Арадай Хуралай ээлжээтэ бэшэ сесси зарлаба

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Арадай Хуралай ээлжээтэ бэшэ сесси зарлаба. Уяанда һуудаг нохойнуудаа хоройн газаа табидаг эрхэтэдтэ захиргаанай харюусалга шангадхаха талаар хуулиин түсэлөөр суглаанда хэлсэхэ.

- Хубилалтануудай абтаһанай удаа уяанда һуудаг нохойнуудаа хоройн газаа табидаг эрхэтэд 50 мянган хүрэтэр яла түлэхэ. Декабрь һарада нохойнуудай залуу басаганда добтолһон гэнэ усал манай эрхэтэд ойлгохо аргагүй хадань, хуулиин ёһоор хэмжээнүүд абтаха, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо тэмдэглэбэ.

Фото: Буряад Уласай Засагай газар