Спорт 5 feb 2020 1167

​​Шатарай эрхимүүд

Һүүлэй үедэ Буряадай шатаршад һайн дүнгүүдые харуулна. 2019 ондо Жамсаран Цыдыпов уласхоорондын гроссмейстер боложо шадаа. Харин мүнөө жэлэй эхиндэ 12-тойхон Эрдэм Хубукшанов “ФИДЕ-гэй мастер” гэһэн үндэр нэрэ зэргэдэ хүртөө.

2019 ондо Эрдэм Хубукшанов шатарай блиц наадалгаар өөрын наһанай бүлэгтэ дэлхэйн чемпион боложо тодороо. Иимэ ехэ амжалта Буряадай үшөө нэгэшье шатаршан туйлаагүй бшуу.

2020 оной эхиндэ Эрдэм түрүү һууринуудые суглуулһаар. «Москва опен» гэһэн асари томо Уласхоорондын мүрысөөндэ хабаадажа эрхимлээ. Блиц нааданда тэрэ 15 наһа хүрөөдүй тамиршадай дунда алтан медальда хүртөө.

Энэл мүрысөөнэй классическа шатараар Жамсаран Цыдыпов III һуури эзэлээ. Шэнэ жэлэй хойно манай гроссмейстер Новосибирскдэ II һуурида гараа. Мүн Владивосток хотодо чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртэһэн байна.

Эрдэм үшөө хэдэн мүрысөөнүүдтэ хабаадажа, уласхоорондын мастер болохоёо оролдохол аабза. Харин Жамсаран рейтингэеэ улам дээшэлүүлхэ түсэбтэй.

ЭНЭ СЭДЭБЭЭР УНШАГТЫ:

В Бурятии мастером ФИДЕ стал 12-летний шахматист Эрдэм Хубукшанов

Эрдэмэй ээлжээтэ туйлалта

Бурятские шахматисты завоевали путевки в Сочи

Буряадай эдир шатаршад Алас Дурнын федеральна тойрогой мүрысөөндэ 10 медальда хүртэбэ

Мудрая игра: благодаря или вопреки чему развиваются шахматы Бурятии

Депутаты Бурятии поддерживают талантливых шахматистов

Юные шахматные звездочки Бурятии - чемпионы мира

Жамсаран Цыдыпов из Бурятии выиграл международный шахматный турнир

Первенство России по шахматам выиграл 12-летний житель Бурятии

Буряадай эдир шатаршан Эрдэм Хубукшанов Ородой Холбоото Уласай чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртэбэ

Автор: Борис БАЛДАНОВ