Буряад Улас - 100 жэл, «Буряад үнэн» сонин - 100 жэл

Гуурһа нэгэтэ нүхэдтөө

Мүнөө үедэ хэблэгдэдэг буряад сонинууд сооһоо эгээл урданай түүхэтэй, буряад арадай нэрэ хүндэ, нюур шарай боложо, 100- дахи жэлээ ото гаража байһан “Буряад үнэн” болоно

2021 ондо түрэл “Буряад үнэн” сонимнай байгуулагдаһаар 100 жэлэйнгээ ойн баяр тэмдэглэхэнь

100 жэлэй хугасаада хэдэн сая һонирхолтой мэдээсэлнүүд, уран зохёолшодой бүтээлнүүд, статьянууд гараһан түүхэтэй. Олоной һонирхол татамаар зарим материалнуудые хүндэтэ уншагшадтаа һануулан дурадхаха хүсэлтэйбди

Ниигэм 19 jun