Ниигэм 16 jun 2021 353

​Һургуулиин түүхэ зураг дээрэ

Буряад уран зохёолой үдэшэ Хандама Дугаровна Дамдинова хүтэлбэрилнэ. Ширап Нимбуев, Балдан Санжин, 
Цырен-Дулма Дондокова, Дондок Улзытуев айлшад 1-дэхи зэргэдэ һууна. Барадий Мунгонов болон интернат-һургуулиин захирал Прокопий Фёдорович Бардаханов 2-дохи зэргэдэ харагдана. 1971 он.

Физикын танхим соо. 1978 он
Тоо бодолгын сонин бэлдэгдэнэ. Рая Дандарова, Зорикто Нанзатов. 1967 он
Англи хэлэнэй хэшээл лингафонно танхимда
Валерий Доржиев – һургуулиин кино харуулагша. 1975 он.
Альбина Алсыева болон Таня Ильина хоёр оёжо һурана. 1964 он
Үбэлэй үдэр ой соо. 1973 он
Түмэр дарханай мастерскойдо. 10-дахи классай һурагшад Анатолий Григорьевич Сараев багшатаяа. 1962 он