Тарбажаан

Шубуун үбсүүтэй хүн гэжэ суурхаһан хүн Үлэгшэндэмнай анхан сагта ажаһууһан. Тарбажаан гэжэ нэрэтэй. Багаһаа хойшо энэ нэрэ хэдышье дуулаһан байхаб. Үбгэд, хүгшэдһөө

Минаа ташуурай хүсэн

Уран зохёолой болон ниитэ улас түрын «Байгал» сэтгүүлэй үүсхэлээр «Далан долоон домог» гэһэн урилдаан ульгам хэмдээ оронхой гээшэ. Энэ удаа «Буряад үнэн» сониной 100 жэлэй ойдо» гэһэн ниитэ гаршагаа манай сониной ажалай ветерануудай дурсалга домогуудаар шэмэглэхэмнай

Ниигэм 16 jun

​Манай айлшан - ”Байгал” сэтгүүл: Элитэ эрдэмтэдээ дурсая

Хоёрдохёо соносхогдоһон “Далан долоон домог” урилдаанай эсэсэй шатада “Монгол судлалда – онсо нэмэри” гэһэн очерково статья Буряадай мэдээжэ эрдэмтэн, хэлэ бэшэгэй эрдэмэй дид-доктор В.Ш.Гунгаровта зорюулагдаба

Эльгэн түрэлые, эб нэгэдэлые мандуулха

Буха-ноён баабайБуряад Уласай 100 жэлэй ойдо гэһэн ниитэ гаршаг доро Монгол Уласай түүхын эрдэмэй доктор Жамбалай Цэцэгмагай Цэвээн Жамцарано тухай «Буряадмонголшуудай оюун бэлигэй толи гэрэл» гэһэн статьягай түгэсхэл үгтэбэ. Агын тойрогой Һүдэнтэ нютагай...

Үшөө харуулха